Page 12 - Stodhestabok_2017_Final
P. 12

Skráningar á kynbótasýningar vorsins

Um miðjan apríl verður opnað á skráningar     lágmarksfjöldi skráninga náist sem eru 30        borist fyrir 1. júlí. Skipti knapi út hrossi í sýningu
                                                      og velji að sýna annað hross en það sem skráð
á allar kynbótasýningar vorsins. Skráning og   hross. Gerð er undantekning á þessu fyrir        er, ber sá hinn sami fulla ábyrgð gagnvart
                                                      þeim sem greiddi fyrir plássið. Greiðsla fyrir
greiðsla fer fram í gegnum netið á síðunni    sýninguna á Stekkhólma á Fljótsdalshéraði en       það hross sem skipt var út verður notuð
                                                      til greiðslu á hrossinu sem kom í staðinn.
www.worldfengur.com þar sem valið er „skrá    þar verða að nást 15 skráningar svo sýning verði
                                                      Minnum á eftirfarandi:
hross á kynbótasýningu“. Einnig er hægt að    haldin. Hér að neðan má sjá sýningar vorsins og     •	 Ekki er hægt að skrá hryssur eða geldinga

skrá hross til sýningar á heimasíðu RML www.   hvenær er síðasti skráningar- og greiðsludagur.       til sýningar nema búið sé að taka úr þeim
                                                       stroksýni til DNA-greiningar og staðfesting á
rml.is í gegnum flýtihnapp á forsíðunni. Þar má                                því liggi fyrir í WF.
                                                      •	 Allir stóðhestar verða að vera DNA greindir
auk þess finna leiðbeiningar um hvernig eigi   Allar upplýsingar um röðun niður á daga munu        svo og foreldrar þeirra.
                                                      •	 Úr öllum stóðhestum fimm vetra og eldri þarf
að skrá á kynbótasýningu undir kynbótastarf/   birtast á heimasíðunni www.rml.is, þegar þær eru      að liggja fyrir í WF að búið sé að taka blóðsýni
                                                       og röntgenmynda vegna spatts.
hrossarækt/kynbótasýningar. Í töflunni      klárar sem verður nokkrum dögum fyrir sýningu.      •	 Ekki er hægt að skrá hross á kynbótasýningu
                                                       nema þau séu örmerkt
hér að neðan má sjá síðasta skráningardag                                 •	 Ef örmerki finnst ekki í hrossi sem mætir til
                                                       dóms ber að örmerkja það á staðnum og taka
á hverja og eina sýningu en skráningu                                     stroksýni úr nös til DNA-greiningar á ætterni,
                                                       með þeim kostnaði sem af því hlýst fyrir
þarf að vera lokið á miðnætti þess dags.     Sýningargjöld og fleira                   eiganda/forráðamann. Örmerki og DNA-sýni
                                                       þurfa ávallt að fylgjast að.
Ef sýning fyllist lokast sjálfkrafa á sýninguna
                                                      Ekki er hægt að skrá hross til sýningar
þó svo skráningarfrestur sé ekki útrunninn.    Gjald fyrir fullnaðardóm er 26.000 kr. en        nema ofantaldar kröfur séu uppfylltar.
                                                      Hross sem koma inn á sýningu í stað
Eigandi/umráðamaður hrossins verður þá      fyrir byggingadóm/hæfileikadóm 20.500 kr.        annarra skráðra hrossa og uppfylla ekki
                                                      þessi skilyrði verður vísað frá sýningu strax
að velja aðra sýningu. Til að fá aðstoð er    Ganga þarf frá greiðslu um leið og hrossið        hjá mælingarmanni án undantekninga.

hægt að hringja í síma 516-5000, eða senda    er skráð. Hægt er að greiða með debet- eða        Nánari upplýsingar um reglur og annað
                                                      sem viðkemur kynbótasýningum má finna
tölvupóst á netföngin halla@rml og hross@     kreditkortum, ekki er hægt að greiða með         á heimasíðunni www.rml.is eða hringja
                                                      í síma 516-5000 hjá Ráðgjafarmiðstöð
rml.is. Við bendum á að utan dagvinnutíma eru   millifærslu. Um leið og hrossið hefur verið skráð    landbúnaðarins. Einnig er hægt að senda
                                                      tölvupóst á netfangið hross@rml.is.
starfsmenn RML ekki til staðar til að svara síma birtist það strax inn á viðkomandi sýningu.       					
                                                      	 Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins
eða tölvupósti og því hvetjum við eigendur/    Ef það gerist ekki er rétt að kanna hvort

umráðamenn til að hafa tímann fyrir sér frekar  eitthvað hafi farið úrskeiðis við skráninguna.

en hitt þegar kemur að skráningum á sýningarnar.

RML áskilur sér fullan rétt til að fækka     Endurgreiðslur á sýningargjöldum koma því

dögum á sýningum ef skráningar eru færri en    aðeins til greina að látið sé vita um forföll fyrir kl.

búist er við. Sýning verður ekki haldin nema   16:00 síðasta virka dag fyrir upphaf sýningarviku í

                                   síma 516-5000 en einnig er hægt

Dags.         Staður           Loka skráningar- að senda tölvupóst á netfangið

                         og greiðsludagur hross@rml.is. Endurgreitt er
                                   14.000 kr. fyrir hross sem skráð
20.5- 24.5      Sörlastaðir Hafnarfirði   föstudagur 10. maí hefur verið í fullnaðardóm
27.5- 31.5      Borgarnes          föstudagur 17. maí og 11.000 kr. fyrir hross sem

27.5- 31.5      Brávellir, Selfossi     föstudagur 17. maí hefur verið skráð í sköpulags-

03.6- 07.6      Sprettur, Kópavogi     föstudagur 24. maí eða hæfileikadóm. Slasist
03.6- 07.6      Gaddstaðaflatir, Hellu   föstudagur 24. maí
03.6- 07.6      Hólar, Hjaltadal      föstudagur 24. maí hross eftir að sýning hefst

                                   er sama hlutfall endurgreitt

                                   gegn læknisvottorði.

03.6- 04.6 Fljótsdalshérað            föstudagur 24. maí

11.6- 14.6      Sprettur, Kópavogi     föstudagur 24. maí Endurgreiðslukrafa vegna
11.6- 14.6      Gaddstaðaflatir, Hellu   föstudagur 24. maí
                                   slasaðra hrossa þarf að hafa

18.6-21.6       Akureyri          föstudagur 7. júní

10 | Stóðhestar 2019
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17