Page 15 - Stodhestabok_2017_Final
P. 15

sýni og staðfesting á því liggi fyrir í WF.

•	 Úr öllum stóðhestum fimm vetra eða eldri

þarf að hafa verið tekið blóðsýni við komu til

dóms.

•	 Allir stóðhestar sem koma til kynbótadóms

skulu vera DNA-greindir svo og foreldrar

þeirra.

•	 Ef örmerki finnst ekki í hrossi sem mætir til

dóms ber að örmerkja það á staðnum og taka

stroksýni úr nös til DNA-greiningar á ætterni,

með þeim kostnaði sem af því hlýst fyrir

eiganda/forráðamann, þar sem örmerki og

DNA-sýni þurfa ávallt að fylgjast að.

•	Mælingar, þéttleikamat og skráning galla

séu þeir til staðar skal fara fram á eistum

stóðhesta sem til dóms koma. Upplýsingar

um eistnagalla skulu birtar í WorldFeng.

•	 Röntgenmynda skal hækilliði allra stóðhesta

sem náð hafa fimm vetra aldri og koma

til dóms á kynbótasýningum. Endanlegur

aflestur röntgenmyndanna er í höndum

sérgreinadýralæknis hrossasjúkdóma

og niðurstöður skulu birtar í WorldFeng.     Járningar:                     •	 Afbrigðileg járning, s.s. uppsteyptir hófar, er
                         •	 Hross sem sýnd eru í reið skulu vera járnuð.    óheimil.
Röntgenmyndirnar er heimilt að taka af
                           Járningin skal vera vönduð sem kostur er,    •	 Pottun skeifna er óheimil.
hestunum hvenær sem er á því ári sem fimm      eðlilegt samræmi sé milli tálgunar fram- og   •	 Járningar, þ.e. breytingar á tálgun hófa eða
                           afturhófa og hófhalli samsvari halla kjúkunnar.
vetra aldri verður náð. Stóðhestar hljóta ekki  •	 Hófar mega ekki vera lengri en 8,5 sm mælist    skeifum, frá fordómi til yfirlitssýningar
                           hrossið lægra en 137 sm á stöng á hæstar      eru bannaðar, nema með sérstöku leyfi
dóm nema myndataka hafi farið fram og        herðar, sé hrossið 137 sm en þó lægra en 145    sýningarstjóra í kjölfar óhapps.
                           sm á hæstar herðar má hóflengdin vera allt
niðurstöður liggi fyrir í WorldFeng. Heimilt er   að 9,0 sm og ef hæðin er 145 sm eða meiri má   Reiðtygi og annar búnaður:
                           hóflengdin vera allt að 9,5 sm. Ekki má muna   •	Hnakkar: Heimilt er að nota alla hnakka
að senda inn röntgenmyndir til aflesturs og     meiru en 1,5 sm á lengd fram- og afturhófa.
                         •	Hámarksþykkt skeifna er 8 mm og           og hnakkígildi sem ekki valda hrossinu
birtingar í WorldFeng þó ekki sé um sýningu     hámarksbreidd 23 mm og skal sama breidd       óþægindum eða særindum og hæfa íslenskum
                           vera á fram- og afturfótaskeifum. Skeifurnar    hrossum.
að ræða.                       skulu vera samstæðar og úr samskonar efni.    •	 Beislabúnaður: Hann skal fara vel, vera rétt
                           Efni skeifnanna hafi ekki meiri eðlisþyngd     stilltur og ekki valda hestinum eymslum eða
•	 Eftir reiðdóm skal kanna hvort áverkar séu    en hefðbundið skeifnajárn. Skeifurnar séu      særindum. Heimilt er að nota öll mél, nema
                           af hæfilegri stærð miðað við hófa og ekki      mél með tunguboga og vogarafli samanber
á hrossum og skrá niðurstöður í WorldFeng.      má muna meiru í þykkt en 2 mm á fram- og      reglugerð nr. 910 um velferð hrossa.
                           afturfótaskeifum.                •	Dómnefnd getur veitt undanþágu á
Hafi hross áverka af stigi 3 hlýtur það      •	 Leyfilegt er að nota skafla, þeir skulu þá vera   reglum þessum til notkunar á mélalausum
                           tveir í hverri skeifu og þeir séu að hámarki    beislabúnaði ef ástæða þykir til.
hvorki dómsniðurstöður fyrir hæfileika        (lengd*breidd*hæð) 15mm*15mm*12mm.

né verðlaunun. Verði áverki af stigi 3 í

yfirlitssýningu hlýtur hrossið ekki mögulega

hækkun einkunna né verðlaunun.

•	Hestar með eistnagalla sem jafngilda

rauðu T eða eru með rautt S (spatt) eru ekki

verðlaunaðir á kynbótasýningum né heldur

hljóta þeir þátttökurétt í einstaklingssýningum

kynbótahrossa á fjórðungs- og landsmótum.

                                                   Stóðhestar 2019 | 13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20