Page 16 - Stodhestabok_2017_Final
P. 16

•	 Reiðmúlar: Með hringamélum er heimilt að      Viðurlög við ólöglegum búnaði eða        Ný regla varðandi dóma á vilja
  nota enskan múl (með eða án skáreimar),                               og geðslagi á yfirlitssýningu:
  þýskan múl, mexíkóskan múl og spangamúl.      járningum:                    Frá og með vorinu 2019 verður bæði hægt
  Með mélum með vogarafli (t.d. íslenskum       •	 Fyrsta brot á viðkomandi sýningu:	      að lækka og hækka einkunn fyrir vilja og
  stöngum) er heimilt að nota enskan múl án                              geðslag á yfirlitssýningu. Þetta er eini eiginleiki
  skáreimar.                       Opinber áminning, hrossi vísað af sýningu og reiðhestskostanna sem þetta á við um en
                             dómur ógiltur.                annars eru einkunnir einungis til hækkunar á
•	 Keyri: Leyfilegt er að nota písk, hámarkslengd   •	 Annað brot á viðkomandi sýningu:	       yfirlitssýningum. Hvað varðar lækkun á einkunn
  120 cm.                        Brottvísun knapa af sýningu, hrossi vísað af fyrir vilja og geðslag er dómurum það leyfilegt
                             sýningu og dómur ógiltur.           ef hesturinn sýnir augljós merki um óþjálni,
•	Fótahlífar: Þær séu að hámarki 120 gr.                                ofríki, spennu eða viðkvæmni. Þessi breyting
  (samanlagður þungi á hvern fót þ.e. legghlífar   Viðurlög við grófri reiðmennsku:         var samþykkt á ræktunarleiðtogafundi FEIF
  og hófhlífar) og í dökkum lit, svartar       •	 Fyrsta brot á viðkomandi sýningu:	      landanna nú í febrúar. Sjálfsagt þykir að hafa
  eða dökkbrúnar. Ef hlífar eru notaðar í                               þessa heimild ef hesturinn sýnir neikvæða þætti
  hæfileikadómi þá skal sami búnaður notaður       Opinber áminning.               þessa eiginleika sem ekki komu fram við sýningu
  út alla sýninguna. Ef hlíf dettur af þá skal henni •	 Annað brot á viðkomandi sýningu:	       í dómi þar sem hann var einn í brautinni. Enda er
  komið fyrir aftur áður en lengra er haldið.                             íslenska hestinum riðið bæði einum og í samreið.
                             Brottvísun knapa af viðkomandi sýningu og   Er þessi breyting gerð til að tryggja betur að
Um knapa og umráðamenn:                  dómur á viðkomandi hrossi ógiltur.      einkunnir fyrir vilja og geðslag endurspegli
•	 Sami knapi sýni hrossin í einni og sömu                               frammistöðu hestsins í gegnum alla sýninguna.

  sýningunni. Knapar skulu vera allsgáðir og sýni                           					
  prúðmannlega reiðmennsku og þeir ásamt                                	 Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins
  umráðamönnum hrossins sýni einnig kurteisi
  og háttvísi í framkomu. Að öðrum kosti getur
  dómnefnd áminnt viðkomandi eða vísað frá
  sýningu.
•	 Verði knapi í kynbótasýningu uppvís af því
  að hestur hans greinist með ólögleg lyf,
  sbr. lyfjareglugerð (nr. 635/1996), hlýtur
  hann dóm samkvæmt íslenskum lögum
  og alþjóðareglum þar um. Hafi knapi gerst
  brotlegur samkvæmt lyfjareglugerð
  Landssambands hestamannafélaga (LH) eða
  FEIF gildir sá dómur sem hann hlýtur einnig í
  kynbótasýningum.
•	 Knöpum er skylt að nota reiðhjálm í reiðdómi
  og í reiðsýningum og skal hjálmurinn vera
  fastspenntur.

14 | Stóðhestar 2019
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21